Kin Riddimz Music

Westend Sun Riddim 2016

Kin Riddimz Collab with Sizzla Kolonji & Papa Flava

Ras Riddim 2015

Soul High Riddim 2015

Kin Riddimz Collab with Irie Bear (Rebelites)